Norge blir et velferdssamfunn

Hammerfest, Finnmark Getty Images: iStock

Landet gjenreises og velferdsstaten bygges

Å gjenreise landet var den viktigste oppgaven for Norge etter at andre verdenskrig var slutt. Norge takket ja til økonomisk hjelp fra USA gjennom Marshallhjelpen.

De politiske partiene hadde samme mål: å øke velferden ved å sikre folk sosial og økonomisk trygghet.

Utbyggingen av skoler og helseinstitusjoner holdt fram, og det ble opprettet forskjellige former for trygd og støtteordninger.