Den kalde krigen

Berlinmuren, 9. november 1989 Getty Images: iStock

 

En krig mellom ideologier

I fredstid etter andre verdenskrig kom de store ideologiske motsetningene mellom stormaktene USA og Sovjetunionen fram.

Perioden som ble kalt for «den kalde krigen» var preget av et kaldt og mistenksomt forhold mellom øst og vest, mellom kommunisme og kapitalisme.

I tillegg utviklet det seg et våpenkappløp mellom stormaktene, der de konkurrerte mot hverandre i utvikling og oppbygging av våpen.