Avkolonisering og maktkamp

Tilhengere av Aung San Suu Kyi utenfor hovedkontoret til partiet Nasjonalligaen for demokrati i Yangon i Myanmar, dagen for suppleringsvalget 1. april 2012. Getty Images: iStock

Land i Afrika og Asia blir uavhengige

I tiårene etter andre verdenskrig ble mange land i Asia og Afrika avkoloniserte.

Filippinene var det første i landet i Asia som ble selvstendig etter krigen. Det skjedde i 1946. Flere andre land fikk selvstendighet fram mot 1954.

Avkoloniseringen i Afrika skjedde senere enn i Asia. Her var avkoloniseringen stort sett fredelig, men noen steder skjedde den gjennom frigjøringskamper. Krigen i den tidligere franske kolonien Algerie er et eksempel.