Økonomi og makt

Shanghai, Kina Getty Images: iStock

Hvilke land er mektigst i verden?

Fra 1800-tallet og fram til første verdenskrig fantes det flere stormakter, med Storbritannia som den sterkeste.

I mellomkrigstiden og særlig etter andre verdenskrig ble USA og Sovjetunionen nye supermakter. Etter den kalde krigen ble USA stående igjen som eneste supermakt.

De senere årene har Kina tatt en posisjon som kommende stormakt. Land som India, Japan, Russland, Brasil og Australia følger etter.