Styre folket – eller folkestyre?

Stortinget Getty Images: iStock

 

Direkte og indirekte demokrati

Du husker kanskje at ordet demokrati betyr folkestyre, men hva mener vi med direkte og indirekte demokrati?

I et indirekte demokrati velger innbyggerne politikere til å styre for seg. I et indirekte demokrati ville alle borgere i landet møtt opp for å diskutere saker, lage lover og budsjetter og lignende.

Hva slags styre har vi i Norge? Og finnes det land som styres gjennom direkte demokrati?