"Likegyldigheten er vår verste fiende"

Black Lives Matter-protest, Times Square, New York, juli 2016 Getty Images: iStock

Menneskerettighetene blir til

«Verdenserklæringen om menneskerettighetene» ble vedtatt av FNs hovedforsamling i 1948.

Ideen om at alle mennesker er født med visse rettigheter er likevel mye eldre enn menneskerettighetserklæringen. Det fantes spor av slik tenkning i flere kulturer og religioner allerede for 2000 år tilbake. 

Tanker om grunnleggende menneskerettigheter finner vi hos blant andre de greske filosofene Aristoteles og Platon, i den amerikanske frihetserklæringen (1776) og i den norske Grunnloven (1814).