"There is no such thing as a free lunch"

Atlanterhavsveien Getty Images: iStock

Er det som er gratis, egentlig gratis?

I Norge betaler vi ikke for å gå på skole, låne bøker på biblioteket eller bli behandlet på sykehus.

Ikke noe av dette er i virkeligheten gratis. For å finansiere slike tilbud tar både staten og kommunene inn skatter og avgifter.

Hvert år lager regjeringen et statsbudsjett som nettopp viser hva regjeringen vil bruke penger på i året som kommer, og hvor inntektene skal komme fra.